Rev It Up


Rev It Up Winners

 

 

 

Grand Prize Winner – (Superbike worth RM80,000)

 • 1 MUHAMAD KHAIRI BIN HUSSAIN

2nd Prize Winner (Superbike worth RM50,000 Cash)

 • 1 MUHAMAD AMZAR BIN ZAKARIA

3rd Prize Winner (Superbike worth RM30,000 Cash)

 • 1 MOHAMAD SYAHRUL NAZAM BIN MOHAMED YUSOF

Monthly Prize Winners (Street Bike worth RM25,000)

 • 1 MOHAMMAD MIZAN BIN MAT YACOB
 • 2 MORHAINI BINTI OTHMAN
 • 3 ROHAIZAD BIN ABD.RAHMAN
 • Special Prize Winners (Motorbike worth RM15,000)

  • 1 SAFARULLAH AZAN BIN SHAINI
  • Weekly Prize Winners (Petron Card worth RM2,000)

   • 1 MOHD MUSYWARI BIN MD ZIN ISMAIL
   • 2 MOHD SHABRI BIN ALIAS
   • 3 AMINUDIN BIN GHAZALI
   • 4 MUHAMMAD HAKIM BIN MOHD RAZID
   • 5 KUSRIN BIN KADNI
   • 6 MOHAMAD BIN YAMALANG
   • 7 ARIFFIN BIN SHARKAWI
   • 8 AHMAD MAWARDI BIN MOHD JAIT